ONZE ACTIVITEITEN

INDUSTRIAL CLEANING

VRAAG OFFERTE AAN

INDUSTRIAL CLEANING

Industriële reiniging is een activiteit die ervaring en know-how vereist. IC & SC garandeert u deze professionele service. Daarenboven hebben we een beleid ontwikkeld inzake kwaliteit, veiligheid en milieu teneinde de bedrijfsdoelstellingen, verwachtingen en behoeften van onze klanten te waarborgen. Dit beleid geldt ook voor onze onderaannemers.

industriële reiniging

Ontdek wat we voor jou kunnen betekenen!

 • Erkend als ophaler/vervoerder van gevaarlijke/niet-gevaarlijke afvalstoffen en afvalolie.
 • In het bezit van alle vereiste vergunningen voor diverse reinigingsactiviteiten.
 • ISO 9001 , VCA en MASE gecertificeerd.
 • ISO 14001 in aanvraag.
 • Afleveren van verwerkingsattesten aan de klant.
 • Intensieve trainingen conform de normering en voor het werken in besloten ruimtes, het reinigen met water onder hogedruk en het omgaan met chemicaliën.
 • Administratieve aangiftes aan de bevoegde instanties.
 • Hogedrukreiniging van tanks, warmtewisselaars,
  spuitcabines,…
 • Chemische reiniging.
 • Vacuümtechnieken voor het ledigen en reinigen van opslagtanks (bovengronds & ondergronds), bekkens, septische putten, leidingen, vaten, riolen, kelders,…
 • Ledigen en schoonmaken van de brandstoftanks.
 • Transport van gevaarlijke afvalstoffen.
 • Industriële reiniging met hoge- en zeer hogedruk.
 • Afzuiging en opstuwing langs droge of vochtige weg.
 • Ruimen en ontstoppen van alle soorten leidingen, buizen, goten,…
 • Ontgassen van diverse tanks.
 • Speciale werken (ondergrondse tanks, interventies in gevaarlijke omgevingen).
 • Dehydratatie van industrieel- en stadsslib.
 • Video-inspectie van leidingen.

ONZE TROEVEN

Risicoanalyse

Industrial Cleaning & Service Company stelt alles in het werk om elk risico of incident dat voortvloeit uit zijn activiteiten tot het maximum te voorkomen. Er worden geen prestaties geleverd zonder voorafgaande evaluatie. Overleg met de klant is van fundamenteel belang

Milieu

Wij streven naar optimale ontwikkeling van de veiligheidsnormen om de schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken. Dit laat zich o.a. voelen in het gedrag en de houding van onze werknemers, de keuze van het materiaal, interventieprocedures, selectief selecteren/verzamelen van het afval, koolstofbalans, enzovoort.

Opleiding

Industrial Cleaning & Service Company verbindt zich ertoe te adviseren, te informeren om het gebruik van de apparatuur op een veilige manier te verzekeren. Al onze werknemers krijgen een opleiding VGO toegespitst op de werkomstandigheden en -omgeving en de functie die zij bekleden.

WAT NOG?

industriële reiniging manueel

INDUSTRIAL CLEANING MANUAL

IC-SC is je partner voor dagelijkse en periodieke reiniging. Wij staan dag en nacht voor je klaar, zeven dagen op zeven.

LEES MEER

EEN BETROUWBARE PARTNER
VOOR INDUSTRIËLE REINIGING!

Industriële reiniging is een activiteit die ervaring en know-how vereist.
IC & SC garandeert u een professionele service.

CONTACTEER ONS

Certificaten__november_2021